• pentru a primi informații si articole puteti trimite email-ul dv la abheda.yoga@gmail.com sau sms cu emailul dv. la 0762.663.153
 • suntem pe Facebook AICI
 • Înscrierile la noi cursuri ABHEDA Yoga se fac ACUM
 • cursurile TTC200 de profesori de yoga incep pe data de 19 octombrie 2019 iar înscrierile se fac AICI
  • ...................ARTICOLUL....................


  „Un om dormea în coliba lui, când dintr-o dată, într-o noapte, camera s-a umplut de lumină şi i-a apărut Dumnezeu.
  Domnul i-a cerut să facă o muncă pentru el, şi i-a arătat o stâncă mare din faţa colibei. I-a explicat că va trebui să împingă piatra zilnic, cu toate puterile sale, ceea ce omul a şi făcut .
  Mulţi ani a muncit din greu, de la răsărit şi până la apusul soarelui; împingea din toate puterile, cu umerii proptiţi pe suprafaţa masivă şi rece a stâncii de neclintit. În fiecare noapte, bărbatul se întorcea trist şi istovit în coliba lui, simţind că întreaga zi a fost irosită.
  Tocmai când bărbatul era mai descurajat, Adversarul a decis să-şi facă apariţia în gândurile plictisite ale acestuia :”De atâta timp împingi piatra, şi ea nici nu s-a clintit“.
  Astfel, omul a rămas cu impresia că sarcina lui este imposibil de realizat, şi că toată munca lui va fi un eşec.

  Aceste idei l-au deprimat şi descurajat pe bărbat. Adversarul i-a mai spus: “De ce te distrugi singur pentru asta? Petrece-ţi timpul făcând doar un efort minim, şi te vei simţi mai bine“.
  Bărbatul, ostenit de atâtea zile de încordare, tocmai işi propusese să urmeze acest sfat, dar înainte de a-i da curs, a decis totuşi să se roage şi să-şi spună păsul Domnului.
  Doamne, a spus, am muncit mult şi greu pentru Tine, adunându-mi toate puterile să fac ce mi-ai cerut. Acum, după atâta timp, nu am reuşit să mişc piatra nici cu jumătate de milimetru. Ce am greşit? De ce am eşuat?

  Domnul i-a răspuns, înţelegător:
  Prietene, când ţi-am cerut să-mi slujeşti şi tu ai acceptat, ţi-am spus că sarcina ta era să împingi cu toate puterile în stâncă, ceea ce ai şi făcut. Niciodată nu am spus că aştept ca tu să o mişti.
  Sarcina ta era doar să împingi piatra. Şi acum vii la Mine obosit, spunând că ai eşuat. Dar ia să vedem, oare chiar asta e realitatea?
  Priveşte la tine. Braţele îţi sunt puternice şi musculoase, spatele este vânjos şi bronzat, mâinile îţi sunt bătătorite de atâta apăsare, picioarele ţi-au devenit solide şi puternice.
  Te-ai dezvoltat mult, şi capacităţile tale sunt peste măsura a ceea te-ai fi putut aştepta să devii.
  Adevărat, nu ai mişcat stânca. Dar vocaţia ta a fost să mă asculţi şi să împingi, ca să-ţi pui la încercare credinţa şi încrederea în înţelepciunea Mea. Ceea ce ai şi făcut. Acum Eu, prietene, voi muta acea stâncă.

  Câteodată, când auzim cuvântul Domnului, avem tendinţa să ne folosim gândirea pentru a descifra ce vrea El, când, de obicei, Domnul nu ne cere decât simpla ascultare şi încredere în El.
  Cu toate că noi afirmăm că prin credinţă mutăm munţii, de fapt tot Domnul este cel care îi mută din loc.”

  Viaţa noastră este permanent infuzată de prezenţa Divinului. Această realitate este mai presus de orice îndoială sau negare din partea oricărei fiinţe. Problema omului rezidă în incapacitatea sa de a se cupla la Energie şi Prezenţă; simţurile ne aduc stimuli externi care sunt interpretaţi de creier într-un anumit mod, construind literalmente o faţă a lumii pe care o interpretăm ca fiind „cea corectă”, cea „palpabilă”, deci singura care poate exista, cea „reală”. Dacă însă cineva ne-ar pune la dispoziţie o pereche de ochelari care să ne permită accesul la viziunea în infraroşu sau ultraviolet, deja paleta realităţi percepute vizual de noi s-ar extinde atât de mult, încât am sesiza fenomene absolut uimitoare, ignorate până atunci… Şi, deoarece am Şti că această extindere a câmpului perceptiv se datorează unui instrument nou la care recurgem – ochelarii, am accepta chiar şi acea realitate! Am fi coerenţi cu ea!

  De ce este atunci atât de dificil să acceptăm existenţa Divinului, care ne îndrumă la fiecare pas? Cei mai mulţi oameni nu au, deocamdată, dezvoltate acele capacităţi care să le permită menţinerea unui contact conştient cu dimensiunea Divinului din noi, şi care se manifestă pretutindeni. Uneori sesizăm o Prezenţă, o Conştiinţă infinită, atotputernică, ce determină un anumit curs al evenimentelor: scăpăm ca prin minune dintr-un accident, primim un ajutor nesperat exact când aveam cea mai mare nevoie…. Atunci, brusc, ne amintim de Dumnezeu.

  Dar El este permanent în noi, cu noi şi acţionează prin noi! Cursul vieţii noastre nu este aleatoriu, dictat exclusiv de deciziile noastre proprii şi pigmentat de evenimentele exterioare…. Există mereu un sens ascuns, „implicit” şi măreţ, al existenţei fiecărei fiinţe, chiar dacă viaţa sa pare, la o evaluare pripită, insignifiantă şi, uneori, absurdă. Există o armonie şi o ordine universală, care aşează fiecare element viu sau neviu exact la locul său, aidoma unei piese de puzzle care completează un tablou vibratoriu atât de vast şi sublim, încât nu poate fi perceput doar cu mintea noastră limitată…

  Un prim pas în a ne depăşi condiţia unei vieţi constrânse la frontierele penibile ale percepţiilor exterioare imediate constă în practicarea, cu perseverenţă, neîncetat, a Artei Transfigurării. Aceasta presupune, în esenţă, să urmărim în fiece clipă să descoperim sensul profund, înălţător şi minunat al fiecărei fiinţe sau aspect care apare în câmpul conştiinţei noastre. Transfigurarea este corelată cu Credinţa autentică.
  Atunci când putem vedea dincolo de micimea rutinei cotidiene, dincolo de defectele celor din jur, găsim comoara unei lumi în care fiecare gest mărunt are o importanţă deosebită, şi fiecare fiinţă are o valoare inestimabilă! Atunci ne putem de-zăgăzui inima către Iubirea adevărată…

  Exerciţiu de transfigurare: citiţi zilnic textul de mai jos; urmăriţi să lăsaţi sufletul să vibreze de mesajul său afectiv, şi impregnaţi-vă de sentimentele elevate pe care acesta le transmite. Aplicaţi mai mereu acest mesaj, în tot ceea ce faceţi.

  « Îţi trimit o lumină, ca să te îmbrăţişeze cu iubire.
  Îţi trimit o lumină, ca să te aline cu iubire.
  Pentru ca şi tu să iubeşti, să respecţi şi să preţuieşti
  Acea fiinţă unică – tu însuţi,
  Precum şi fiecare fiinţă a acestei lumi,
  Fiecare unică, fiecare specială şi fiecare mult iubită.
  Fie ca tu să poţi vedea bunătatea şi frumuseţea ta
  Reflectate oriunde ai privi, precum şi în ochii celor care te privesc.
  Fie ca tu să găseşti mulţumirea, şi o uimire de copil
  În faţa darurilor pe care ni le oferă, din abundenţă, Viaţa.

  Fie ca splendoarea majestăţii fiinţei tale
  Să fie ghidul care să-ţi călăuzească vorba, gândurile, şi acţiunile.
  Fie ca durerea şi frica cu care te-ai confruntat, poate, vreodată
  Să se transforme în putere, înţelegere şi compasiune.
  Fie ca lumina fiinţei tale să radieze pace şi armonie,
  Oriunde vei păşi, şi oriunde te vei afla.
  Fie ca fiinţa ta să cunoască bucuria şi fericirea,
  Făcând din fiecare clipă o sărbătoare a vieţii.
  Fie ca bunăstarea şi generozitatea ta
  Să fie daruri pe care chiar tu însuţi le împărtăşeşti în jurul tău;
  Şi fie ca bunătatea sufletului tău să-i mângâie pe cei din jurul tău, ca un balsam vindecător,
  Ca parfumul dulce al florilor.

  Fie ca tu să ai parte de întregire, de sănătate şi de bine,
  Şi să-i îmbrăţişezi cu compasiunea ta şi pe cei aflaţi în suferinţă.
  Fie ca lumina purităţii şi perfecţiunii tale
  Să împrăştie aburii discordiei, disperării şi conflictului.
  Fie ca inteligenţa şi înţelepciunea minţii tale deschise către Infinit
  Să-ţi confere claritate, chiar şi atunci când lumea pare pierdută în confuzie.
  Fie ca să cunoşti şi să ai credinţă în faptul că eşti perfect iubit, perfect
  îngrijit şi perfect ajutat de către Iubirea Infinită a Divinităţii – acum şi
  întotdeauna.

  Fie ca să ai cu adevărat parte de comoara fermecată a Recunoştinţei,
  Care face ca totul să devină Paradis.
  Şi fie ca tu să poţi să te opreşti puţin în fiecare zi,
  Ca să-ţi reaminteşti această binecuvântare…
  Prin care să invoci adevărata splendoare a fiinţei tale,
  Şi să oglindeşti şi tu, pentru ceilalţi, splendoarea fiinţei lor adevărate.

  Îţi trimit această rază de lumină,
  Ca să vindece, cu iubire, tot ceea ce este de vindecat.
  »

  Un articol de psiholog Aida Surubaru
  Societatea Academica AdAnima
  Bucuresti
  www.adanima.org

  Filmul despre Abheda Yoga Academy si Kundalini varianta rezumată - (20 min) Dacă doriți, AICI puteți găsi filmul intreg...