• pentru a primi informații si articole puteti trimite email-ul dv la abheda.yoga@gmail.com sau sms cu emailul dv. la 0762.663.153
 • suntem pe Facebook AICI
 • Înscrierile la noi cursuri ABHEDA Yoga se fac ACUM
 • cursurile TTC200 de profesori de yoga incep pe data de 19 octombrie 2019 iar înscrierile se fac AICI
  • ...................ARTICOLUL....................

  Iubirea este “o divină flacără pe care chiar şi zeii o admiră la muritori.

  Nu poate fi parcursă Calea Inimii şi nu poate fi trăită spiritualitatea în mijlocul vieţi fără iubire.
  Unii oameni se mai păcălesc şi caută să înlocuiască iubirea cu conceptul de compasiune (care este, de altfel, o traire şi o atitudine foarte bună, fără a fi, cu adevărat iubire) sau chiar cu conceptul de milă,

  fiindu-le frică să rostească numele iubirii.

  Oare ce ar fi important în iubire şi este necesar să ştim?

  În primul rând, să avem curaj în iubire, fiindcă, în mod foarte straniu, la prima vedere, multor oameni le este frică de iubire.
  Aceasta, deoarece iubirea tinde să anihileze mecanismele ego-ului şi reuşeşte, instantaneu, să ne facă tangenţi cu Dumnezeirea, indiferent cine este persoana care iubeşte şi ce nivel spiritual are.
  Uimitor, nu-i aşa…!?

  Iubirea este întotdeauna benefică şi are efect profund transformator asupra celui care iubeşte, cu o condiţie: aceea ca fiinţa respectivă să nu pervertească miraculosul sentiment al iubirii în ataşament, dependenţă, troc de iubire, ură, indiferenţă, răzbunare.
  Iubirea nu are nimic în comun cu toate acestea, dar unii oameni tind să asocieze astfel de trairi cu ceea ce simt în câmpul pur al iubirii.

  O foarte mare eroare şi foarte răspândită este aceea că iubirea ar aduce cu ea suferinţă.

  Nu iubirea aduce suferinţa, ci ego-ul sau limitele omeneşti pe care încă le manifestă.
  Starea de dor este o sui generis suferinţă (chiar asta inseamnă cuvântul dor) dar este de fapt o dorinţă interioară de a (mai) trăi starea înaltă de iubire, pe care omul obişnuit o asociază cu prezenţa obiectului iubiri.
  Dar nu e adevărat.
  Sigur că este mai bine ca iubirea să fie împărtăşită şi obiectul iubirii să fie mereu prezent, dar, cu siguranţă, putem iubi de la distanţă şi chiar foarte intens si independent de limitări.

  Întodeauna aşa-zisa suferinţă datorată iubirii are un efect transformator profund, astfel încât ne vom regăsi în final mult mai curaţi şi mai buni.

  Oricum, “este de mii de ori preferabil să suferi din iubire de cât din lipsa ei”.

  Subliniem, totuşi, că orice fel de suferinţă din iubire apare numai darorită micimii interioare a oamenilor.
  “Dacă am fi fiinţe perfecte, atunci ne-am simţi perfect de bine în câmpul iubirii !”

  Iubirea este perfectă şi nu ar avea nevoie de un ghid, dacă ar fi continuă şi puternică, deoarece iubirea este un ghid perfect. În practică, însă, deoarece nu este continuă, după iubire pot urma diferite trăiri caracteristice nivelului spiritual al fiinţei care tocmai a cunoscut starea de iubire.

  Sunt multe de spus despre iubire.

  Leonard Radutz
  Societatea Academică AdAnima

  Poetul iluminat Kahlil Gibran ne oferă un rezumat minunat a ceea ce este mai important să înţelegem, practic, referitor la iubire.

  „Când iubirea copleşitoare vă face
  semn, urmaţi-i îndemnul,
  Chiar dacă drumurile ei sunt aparent
  grele şi prăpăstioase,
  Şi când vraja ei paradisiacă vă
  Cuprinde cu aripile ei angelice,
  Supuneţi-vă misterului ei,
  Chiar dacă sabia ascunsă-n penaju-i
  v-ar putea răni.

  Iar când iubirea transfiguratoare
  vă vorbeşte
  Şi o simţiţi profundă şi divină,
  daţi-i crezare,
  Chiar dacă vocea ei ar putea
  să vă sfarme visurile himerice,
  Asemenea vântului de miazănoapte
  care vă pustieşte grădinile.

  Fiindcă precum iubirea vă încunună,
  adeseori tot ea trebuie să vă şi crucifice,
  Precum vă face să creşteţi mai repede
  Şi îmbătaţi de fericire,
  Tot ea trebuie să vă reteze uscăciunile
  Şi să vă distrugă cât mai repede
  Răutăţile şi egoismul.

  Precum ea vă ridică, îmbătaţi de
  Bucurie, până la înălţimea voastră ideală,
  Alintându-vă cu o dumnezeiască
  Gingăşie ramurile cele mai fragile
  Care freamătă în lumina soarelui
  Infinit al iubirii,
  tot la fel ea va răzbate
  ca o miraculoasă forţă purificatoare
  până în adâncul rădăcinilor voastre,
  zdruncinând încleştarea lor cu pământul.
  Asemeni snopilor de grâu,
  Ea vă seceră, niciodată întâmplător,
  Vă treieră pentru a vă descoji,
  Vă vântură pentru a vă curăţa de pleavă,
  Vă macină până la înălbirea făinii voastre
  Vă frământă până ajungeţi supuşi,
  divini şi puri
  Ca apoi să vă hărăzească focului său
  şi să puteţi deveni pâinea cea sfântă
  a nemuririi la ospăţul divin.

  Toate acestea şi multe altele
  vi le va da cu prisosinţă iubirea,
  pentru ca astfel să vă puteţi cunoaşte
  pe deplin tainele inimii şi să deveniţi
  o parte din inima Vieţii Eterne
  din care izvorăşte Iubirea.

  Dar dacă, stăpâniţi de îndoială, egoism
  şi meschinărie, suspiciune sau teamă,
  veţi căuta doar tihna şi plăcerea
  dragostei care permanent vi se dăruie
  fără ca voi să iubiţi,
  Atunci e mai bine să vă acoperiţi,
  fiind înfrânţi, goliciunea
  şi să ieşiţi din treierişul iubirii,
  Spre a vă întoarce, rămânând închistaţi
  şi singuri în lumea fără anotimpuri,
  unde veţi râde,
  dar nu cu întreaga voastră bucurie,
  unde veţi plânge,
  dar nu cu toate lacrimile voastre
  pe care vi le-ar fi putut smulge extazul
  iubirii.

  Iubirea nu se dăruie decât pe sine şi nu
  ia energia sa atotputernică, divină şi
  misterioasă decât de la sine.

  Iubirea nu stăpâneşte şi nu vrea
  niciodată să fie stăpânită
  de cel sau cea căruia i se dăruie.
  Fiindcă iubirii adevărate îi este de ajuns
  iubirea infinită, sublimă şi transfiguratoare
  Când iubiţi nu trebuie să spuneţi
  „Creatorul este în inima mea”,
  ci mai degrabă “Eu sunt acum topit
  de iubire în inima Creatorului”.

  Şi să nu credeţi că puteţi croi singuri
  drumul iubirii, fiindcă iubirea,
  dacă o meritaţi cu adevărat,
  vă va arăta drumul ea însăşi.

  Iubirea nu are nici o altă dorinţă decât
  aceea de a se împlini prin totală iubire.

  Dar dacă iubeşti şi trebuie să ai dorinţe,
  fie ca acestea să fie:

  Să te topeşti de iubire în tot şi să devii
  izvor de iubire divină ce susurul în
  noapte-şi cântă;

  Să cunoşti adeseori durerea prea marii
  duioşii;

  Să fii rănit şi îmbătat de înţelegerea
  iubirii;

  Să te trezeşti în zori, cu inima mereu
  înaripată şi să înalţi plin de recunoştinţă
  mulţumire pentru încă o zi de iubire;

  Să te odihneşti, copleşit de beatitudine,
  la ceasul amiezii şi să cugeţi la extazul iubirii;

  Să te întorci împăcat şi debordând de
  fericire acasă la ora amurgului;

  Şi apoi să adormi înălţând din inimă o
  rugă pentru fiinţa iubită, iar pe buze să
  ai un cântec de laudă.”

  Kahlil Gibran, „Profetul”
  ………………………………………………….

  Filmul despre Abheda Yoga Academy si Kundalini varianta rezumată - (20 min) Dacă doriți, AICI puteți găsi filmul intreg...