• pentru a primi informații si articole puteti trimite email-ul dv la abheda.yoga@gmail.com sau sms cu emailul dv. la 0762.663.153
 • suntem pe Facebook AICI
 • Înscrierile la noi cursuri ABHEDA Yoga se fac ACUM
 • cursurile TTC200 de profesori de yoga incep pe data de 19 octombrie 2019 iar înscrierile se fac AICI
  • ...................ARTICOLUL....................

  abhinavaguptaA fost un geniu al timpului său şi unul dintre cei mai mari maeştrii spirituali, filozofi, mistici şi esteticieni ai Indiei.
  El a fost considerat un muzician important, poet, dramaturg, exeget, teolog şi logician, fiind o personalitate ce a exercitat o influenţă excepţională asupra culturii indiene.

  S-a născut în Valea Kashmirului (cca 920 – 1020 A.D.), într-o familie de brahmani cu înalte preocupări spirituale.
  Se spune că, la un moment dat, a plecat împreună cu un mare grup de discipoli într-o peşteră pentru a medita şi nu s-au mai întors niciodată (translatând într-o altă dimensiune).
  A studiat toate şcolile spirituale, de filozofie şi de artă de la vremea sa, sub îndrumarea a peste 15 maeştrii ai vremii.
  In viaţa sa destul de lungă a finalizat peste 35 de lucrări din care cea mai mare şi mai importantă este Tantraloka – un tratat enciclopedic cu privire la toate aspectele spirituale, filozofice şi practice ale sistemelor Trika şi Kaula, din cadrul shivaismului kashmirian.

  De o mare valoare este marele tratat despre estetica din perspectiva profundă a spiritualităţii shivaismului din Kashmir – Abhinavabharati, care este un comentariu amplu al Nityashastra de Bharata Muni.

  De la Jayaratha aflăm că Abhinavagupta manifesta toate cele şase calităţi necesare pentru a fi un recipient perfect al stării de shaktipata – graţia divină manifestată în fiinţa unui om:
  – o credinţă neabătută în Dumnezeu
  – posedarea eficienţei spirituale absolute în lucrul cu mantrele
  – controlul principiilor esenţiale ale manifestării (tattvele), incluzând aici cele 5 elemente subtile cunoscute
  – capacitate realizatoare (care permite încheierea cu succes a oricărei activităţi întreprinse)
  – creativitate poetică
  – cunoaşterea spontană intuitivă a tuturor domeniilor cunoaşterii.

  Abhinavagupta a reconstruit, raţionalizat, clasificat şi sistematizat cunoştinţele spirituale, mistice şi filozofice într-o formă coerentă, folosind în aceasta toate resursele timpului său.
  Opera sa, considerăm noi, va constitui o sursă de cunoaştere pentru mult timp de aici înainte, în epoca modernă. Diverşi savanţi contemporani l-au evaluat ca find „strălucit şi sfânt”, „o culme a dezvoltării shivaismului din Kashmir” şi „fiinţă în posesia realizarii supreme în yoga”.

  În Kashmir se consideră că un descendent al unor părinţi cu preocupări şi realizări spirituale foarte înalte ( „stabliţi în esenţa supremă a lui Bhairava”) rezultă a fi o fiinţă cu dotări spirituale speciale.
  Mama sa, Vimala, a decedat atunci când Abhinavagupta avea doar doi ani. Datorită acestui fapt, el a crescut cu o tendinţă de distanţare faţă de lume şi concentrat asupra preocupărilor şi efortului spirtual.
  Tatăl, Narasimhagupta, după moartea soţiei sale a favorizat un stil de viaţă ascetică, în timp ce creştea cei trei copii ai săi.
  El avut o minte cultivată şi o inimă deosebită, împodobite, amândouă, cu un devotament excepţional faţă de Maheshvara (Shiva) – după cum spune chiar Abhinavagupta.
  El a fost primul profesor al lui Abhinavagupta, instruindu-l în gramatică, logică şi literatură.

  Toate persoanele din jurul său aveau preocupări spirituale foarte elevate şi, de aceea, Abhinavagupta a beneficiat de un mediu foarte propice care i-a permis să facă paşi gigantici în Sine şi pentru omenire, reuşind, astfel, să finalizeze o lucrare de magnitudinea Tantraloka.
  El a avut peste 15 maeştrii, dintre care au fost au fost Vaishnavas, Budisti, Shaiva Sidhantaşi Trika.
  Vamanatha l-a instruit în shivaismul dualist şi Bhutiraja în shivaismul dualist – nodualist.

  Lakshmanagupta, un discipol direct al lui Somananda, pe linia Trayambaka a fost foarte respectat de Abhinavagupta şi l-a iniţiat în aspectele legate de şcolile shivaite nondualiste: Krama, Trika şi Prathyabhijna (cu excepţia şcolii Kaula).

  Shambhunatha l-a iniţiat în misterele celei de-a patra şcoli nondualiste- Ardha Trayambhaka – şcoala Kaula.
  Pentru Abhinavagupta, Shambhunata a fost ca soarele, în puterea sa de a risipi ignoranţa.

  Abhinavagupta a primit iniţierea lui Shambhunata prin soţia lui Shambhunata, folosind un procedeu tantric special foarte înalt, care nu poate fi practicat decât de fiinţa cu o mare realizare spirituală.

  Shambhunata i-a cerut elevului său să scrie Tantraloka şi, de aceea, influenţa acestui maestru se va face simţită în întreaga operă.

  Opere
  Tantraloka –lumina tantrei – este o sinteză a tuturor sistemelor Trika şi este, deocamdată, tradusă în foarte puţine limbi.
  Deoarece această lucrare este foarte vastă, Abhinavagupta a scris şi o altă lucrare – Tantrasara – „Esenţa Tantrei” care este un rezumat al primeia, care a fost şi mai mult rezumată în Tantroccaya… şi care a fost apoi rezumată din nou în Tantravaṭadhānikā – “Seminţele tantrei”.

  Pūrvapañcikā a fost un comentariu de Pūrvatantra, alias Mālinīvijaya Tantra, pierdut astăzi.
  Mālinīvijayā-varttika – “Comentariu la Mālinīvijaya” este un comentariu al primului vers al Mālinīvijaya Tantra.
  Kramakeli – “Jocul Krama” a fost un comentariu de Kramastotra, acum pierdut.
  Bhagavadgītārtha-saṃgraha – “Comentariu la Bhagavad Gita” – are acum un traducere engleza de Boris Marjanovic .

  Alte lucrări mistice sunt:
  Parātrīśikā-laghuvṛtti – “un scurt comentariu despre Parātrīśikā”,
  Paryantapañcāśīkā – “Cincizeci Versete despre Realitatea Supremă”,
  Rahasyapañcadaśikā – “Cincisprezece Versetele despre Doctrina mistică”,
  Laghvī prakriyā – “Ritualul scurt”,
  Devīstotravivaraṇa – ” comentariu pe Imnurilor lui Devi ”
  Paramārthasāra -” Esenta realităţii Supreme “.
  Imnuri Devotionale.

  Abhinavagupta a compus un număr de poezii devoţionale, dintre care majoritatea au fost traduse în franceză: Bodhapañcadaśikā – “Cincisprezece Versete despre Conştiinţă”,
  Paramārthacarcā – “Dezbaterea privind Realitatea Supremă”,
  Anubhavanivedana – “Tribute de interior”
  Versetele Experience “Anuttarāṣṭikā -” Cele 8 vresuri despre Anuttara “,
  Krama-stotra – un imn, diferit de textul fundamental al şcolii Krama,
  Bhairava-stava -” Imn pentru Bhairava “,
  Dehasthadevatācakra-stotra -” Imnul roţii de divinităţi care trăiesc acum în trup”,
  Paramārthadvādaśikā -” Douăsprezece Versete despre Realitatea Supremă ”
  Mahopadeśa-viṃśatikā -” Douăzeci de Versetele despre Marea Învăţătură”.
  Un alt poem Śivaśaktyavinābhāva-stotra – “Imnul pe inseparabilitatea de Shiva şi Shakti” a fost pierdut.

  Una dintre cele mai importante lucrări de Anhinavagupta este
  Īśvarapratyabhijñā-vimarśini – “Comentariu la Versetele cu privire la recunoaşterea Domnului” şi
  Īśvarapratyabhijñā-vivṛti-vimarśini – comentariu cu privire la explicarea Īśvarapratyabhijñā.
  Acest tratat este fundamentală în transmitere în şcoală Pratyabhijña (filiala din Kashmir Şivaism bazează pe recunoaşterea directă a lui Dumnezeu), in zilele noastre. Un alt comentariu pe un lucru de Pratyabhijña – Śivadṛṣtyā-locana ( “Lumina pe Śivadṛṣṭi”) este acum pierdut. Un alt comentariu pierdut este Padārthapraveśa-nirṇaya-tika şi Prakīrṇkavivaraṇa – “Comentariu pe un manscris ” – referindu-se la al treilea capitol din Vākyapadīya de Bhartrihari.
  Două mai multe texte filosofice ale Abhinavagupta sunt
  Kathāmukha-tilaka – “Ornament al prefaţei discursurilor” şi
  Bhedavāda-vidāraṇa – “Confruntarea tezelor dualiste”.

  Lucrări poetice şi dramatice

  Abhinavabharati
  Cea mai importantă lucrare în filosofia de artă a lui Abhinavagupta este Abhinavabhāratī – un comentariu lung şi complex pe Natya Shastra de Bharata Muni.
  Acest lucru a fost unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la faima lui Abhinavagupta până în ziua de azi. Contribuţia sa cea mai importantă a fost teoria Rasa-elor (savorilor estetice).

  Alte lucrări poetice includ:
  Ghaṭa-karpara-kulaka-vivṛti, un comentariu la “Ghaṭakarpara” a lui Kālidāsa;
  Kāvyakauṭukavivaraṇa, un “Comentariu la minunea poeziei” (o opera de Bhaṭṭa Tauta), acum pierdut, şi
  Dhvanyālokalocana, “Ilustraţie a Dhvanyāloka “, care este o celebra lucrare de Anandavardhana.

  Filmul despre Abheda Yoga Academy si Kundalini varianta rezumată - (20 min) Dacă doriți, AICI puteți găsi filmul intreg...
 • Am facut un magazin online pentru yoghini - www.bms.life :
 • izoprene, pături, perne de meditație, cărți de yoga și nutriție, obiecte pentru yoga
 • apă minerala de calitate, sucuri naturale
 • hrană sănătoasă pentru yoghini, pâine, cereale, mezeluri de soia, miere
 • produse naturiste terapeutice
  Aici urmărim să avem
  TOT CE ARE NEVOIE UN YOGHIN
  Dacă tot avem nevoie să cumpărăm ceva
  mai bine cumpărăm de aici
  și ajutăm și magazinul și pe noi.