• pentru a primi informații si articole puteti trimite email-ul dv la abheda.yoga@gmail.com sau sms cu emailul dv. la 0762.663.153
 • suntem pe Facebook AICI
 • Înscrierile la noi cursuri ABHEDA Yoga se fac ACUM
 • cursurile TTC200 de profesori de yoga incep pe data de 19 octombrie 2019 iar înscrierile se fac AICI
  • ...................ARTICOLUL....................

  abhinavaguptaA fost un geniu al timpului său şi unul dintre cei mai mari maeştrii spirituali, filozofi, mistici şi esteticieni ai Indiei.
  El a fost considerat un muzician important, poet, dramaturg, exeget, teolog şi logician, fiind o personalitate ce a exercitat o influenţă excepţională asupra culturii indiene.

  S-a născut în Valea Kashmirului (cca 920 – 1020 A.D.), într-o familie de brahmani cu înalte preocupări spirituale.
  Se spune că, la un moment dat, a plecat împreună cu un mare grup de discipoli într-o peşteră pentru a medita şi nu s-au mai întors niciodată (translatând într-o altă dimensiune).
  A studiat toate şcolile spirituale, de filozofie şi de artă de la vremea sa, sub îndrumarea a peste 15 maeştrii ai vremii.
  In viaţa sa destul de lungă a finalizat peste 35 de lucrări din care cea mai mare şi mai importantă este Tantraloka – un tratat enciclopedic cu privire la toate aspectele spirituale, filozofice şi practice ale sistemelor Trika şi Kaula, din cadrul shivaismului kashmirian.

  De o mare valoare este marele tratat despre estetica din perspectiva profundă a spiritualităţii shivaismului din Kashmir – Abhinavabharati, care este un comentariu amplu al Nityashastra de Bharata Muni.

  De la Jayaratha aflăm că Abhinavagupta manifesta toate cele şase calităţi necesare pentru a fi un recipient perfect al stării de shaktipata – graţia divină manifestată în fiinţa unui om:
  – o credinţă neabătută în Dumnezeu
  – posedarea eficienţei spirituale absolute în lucrul cu mantrele
  – controlul principiilor esenţiale ale manifestării (tattvele), incluzând aici cele 5 elemente subtile cunoscute
  – capacitate realizatoare (care permite încheierea cu succes a oricărei activităţi întreprinse)
  – creativitate poetică
  – cunoaşterea spontană intuitivă a tuturor domeniilor cunoaşterii.

  Abhinavagupta a reconstruit, raţionalizat, clasificat şi sistematizat cunoştinţele spirituale, mistice şi filozofice într-o formă coerentă, folosind în aceasta toate resursele timpului său.
  Opera sa, considerăm noi, va constitui o sursă de cunoaştere pentru mult timp de aici înainte, în epoca modernă. Diverşi savanţi contemporani l-au evaluat ca find „strălucit şi sfânt”, „o culme a dezvoltării shivaismului din Kashmir” şi „fiinţă în posesia realizarii supreme în yoga”.

  În Kashmir se consideră că un descendent al unor părinţi cu preocupări şi realizări spirituale foarte înalte ( „stabliţi în esenţa supremă a lui Bhairava”) rezultă a fi o fiinţă cu dotări spirituale speciale.
  Mama sa, Vimala, a decedat atunci când Abhinavagupta avea doar doi ani. Datorită acestui fapt, el a crescut cu o tendinţă de distanţare faţă de lume şi concentrat asupra preocupărilor şi efortului spirtual.
  Tatăl, Narasimhagupta, după moartea soţiei sale a favorizat un stil de viaţă ascetică, în timp ce creştea cei trei copii ai săi.
  El avut o minte cultivată şi o inimă deosebită, împodobite, amândouă, cu un devotament excepţional faţă de Maheshvara (Shiva) – după cum spune chiar Abhinavagupta.
  El a fost primul profesor al lui Abhinavagupta, instruindu-l în gramatică, logică şi literatură.

  Toate persoanele din jurul său aveau preocupări spirituale foarte elevate şi, de aceea, Abhinavagupta a beneficiat de un mediu foarte propice care i-a permis să facă paşi gigantici în Sine şi pentru omenire, reuşind, astfel, să finalizeze o lucrare de magnitudinea Tantraloka.
  El a avut peste 15 maeştrii, dintre care au fost au fost Vaishnavas, Budisti, Shaiva Sidhantaşi Trika.
  Vamanatha l-a instruit în shivaismul dualist şi Bhutiraja în shivaismul dualist – nodualist.

  Lakshmanagupta, un discipol direct al lui Somananda, pe linia Trayambaka a fost foarte respectat de Abhinavagupta şi l-a iniţiat în aspectele legate de şcolile shivaite nondualiste: Krama, Trika şi Prathyabhijna (cu excepţia şcolii Kaula).

  Shambhunatha l-a iniţiat în misterele celei de-a patra şcoli nondualiste- Ardha Trayambhaka – şcoala Kaula.
  Pentru Abhinavagupta, Shambhunata a fost ca soarele, în puterea sa de a risipi ignoranţa.

  Abhinavagupta a primit iniţierea lui Shambhunata prin soţia lui Shambhunata, folosind un procedeu tantric special foarte înalt, care nu poate fi practicat decât de fiinţa cu o mare realizare spirituală.

  Shambhunata i-a cerut elevului său să scrie Tantraloka şi, de aceea, influenţa acestui maestru se va face simţită în întreaga operă.

  Opere
  Tantraloka –lumina tantrei – este o sinteză a tuturor sistemelor Trika şi este, deocamdată, tradusă în foarte puţine limbi.
  Deoarece această lucrare este foarte vastă, Abhinavagupta a scris şi o altă lucrare – Tantrasara – „Esenţa Tantrei” care este un rezumat al primeia, care a fost şi mai mult rezumată în Tantroccaya… şi care a fost apoi rezumată din nou în Tantravaṭadhānikā – “Seminţele tantrei”.

  Pūrvapañcikā a fost un comentariu de Pūrvatantra, alias Mālinīvijaya Tantra, pierdut astăzi.
  Mālinīvijayā-varttika – “Comentariu la Mālinīvijaya” este un comentariu al primului vers al Mālinīvijaya Tantra.
  Kramakeli – “Jocul Krama” a fost un comentariu de Kramastotra, acum pierdut.
  Bhagavadgītārtha-saṃgraha – “Comentariu la Bhagavad Gita” – are acum un traducere engleza de Boris Marjanovic .

  Alte lucrări mistice sunt:
  Parātrīśikā-laghuvṛtti – “un scurt comentariu despre Parātrīśikā”,
  Paryantapañcāśīkā – “Cincizeci Versete despre Realitatea Supremă”,
  Rahasyapañcadaśikā – “Cincisprezece Versetele despre Doctrina mistică”,
  Laghvī prakriyā – “Ritualul scurt”,
  Devīstotravivaraṇa – ” comentariu pe Imnurilor lui Devi ”
  Paramārthasāra -” Esenta realităţii Supreme “.
  Imnuri Devotionale.

  Abhinavagupta a compus un număr de poezii devoţionale, dintre care majoritatea au fost traduse în franceză: Bodhapañcadaśikā – “Cincisprezece Versete despre Conştiinţă”,
  Paramārthacarcā – “Dezbaterea privind Realitatea Supremă”,
  Anubhavanivedana – “Tribute de interior”
  Versetele Experience “Anuttarāṣṭikā -” Cele 8 vresuri despre Anuttara “,
  Krama-stotra – un imn, diferit de textul fundamental al şcolii Krama,
  Bhairava-stava -” Imn pentru Bhairava “,
  Dehasthadevatācakra-stotra -” Imnul roţii de divinităţi care trăiesc acum în trup”,
  Paramārthadvādaśikā -” Douăsprezece Versete despre Realitatea Supremă ”
  Mahopadeśa-viṃśatikā -” Douăzeci de Versetele despre Marea Învăţătură”.
  Un alt poem Śivaśaktyavinābhāva-stotra – “Imnul pe inseparabilitatea de Shiva şi Shakti” a fost pierdut.

  Una dintre cele mai importante lucrări de Anhinavagupta este
  Īśvarapratyabhijñā-vimarśini – “Comentariu la Versetele cu privire la recunoaşterea Domnului” şi
  Īśvarapratyabhijñā-vivṛti-vimarśini – comentariu cu privire la explicarea Īśvarapratyabhijñā.
  Acest tratat este fundamentală în transmitere în şcoală Pratyabhijña (filiala din Kashmir Şivaism bazează pe recunoaşterea directă a lui Dumnezeu), in zilele noastre. Un alt comentariu pe un lucru de Pratyabhijña – Śivadṛṣtyā-locana ( “Lumina pe Śivadṛṣṭi”) este acum pierdut. Un alt comentariu pierdut este Padārthapraveśa-nirṇaya-tika şi Prakīrṇkavivaraṇa – “Comentariu pe un manscris ” – referindu-se la al treilea capitol din Vākyapadīya de Bhartrihari.
  Două mai multe texte filosofice ale Abhinavagupta sunt
  Kathāmukha-tilaka – “Ornament al prefaţei discursurilor” şi
  Bhedavāda-vidāraṇa – “Confruntarea tezelor dualiste”.

  Lucrări poetice şi dramatice

  Abhinavabharati
  Cea mai importantă lucrare în filosofia de artă a lui Abhinavagupta este Abhinavabhāratī – un comentariu lung şi complex pe Natya Shastra de Bharata Muni.
  Acest lucru a fost unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la faima lui Abhinavagupta până în ziua de azi. Contribuţia sa cea mai importantă a fost teoria Rasa-elor (savorilor estetice).

  Alte lucrări poetice includ:
  Ghaṭa-karpara-kulaka-vivṛti, un comentariu la “Ghaṭakarpara” a lui Kālidāsa;
  Kāvyakauṭukavivaraṇa, un “Comentariu la minunea poeziei” (o opera de Bhaṭṭa Tauta), acum pierdut, şi
  Dhvanyālokalocana, “Ilustraţie a Dhvanyāloka “, care este o celebra lucrare de Anandavardhana.

  Filmul despre Abheda Yoga Academy si Kundalini varianta rezumată - (20 min) Dacă doriți, AICI puteți găsi filmul intreg...